Your are here: Home // Posts Tagged With சகிலா.ஏ.படம்

மாணவிகள் ஆடைகளை அவிழ்த்து சித்ரவதை

பாளை பள்ளியில் மாணவிகளின் ஆடைகளை அவிழ்த்து சித்ரவதை செய்ததால் கொதிப்படைந்த பெற்றோர் பள்ளியை இன்று முற்றுகையிட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து விடுதி வார்டன்... 
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Copyright © 2009 tamilcinematv. All rights reserved.
footer.php
[x]